Cara mengatasi rasa malu. Malu adalah satu perasaan negatif yang timbul dalam diri seseorang akibat dari kesadaran diri mengenai perlakuan tidak baik yang di lakukan oleh dirinya sendiri, namun bila perasaan malu muncul tersebut tanpa sebab yang